Zalety inwestowania w obligacje

Maj 7, 2013 by

Zalety inwestowania w obligacje

Największą zaletą jaką wymienia się przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu swojego kapitału w rynek obligacji jest ich bezpieczeństwo. Mogą oni w każdej chwili wycofać się z inwestycji, jedynym ograniczeniem jest tu płynność danego papieru wartościowego.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest zaspokojenie roszczeń przy upadłości przedsiębiorstwa i jego likwidacji. Akcjonariusze mają tu gorszą sytuację gdyż ich roszczenia zaspokajane są dopiero w ostateczności. W takim przypadku często dla żądań nabywców akcji często po prostu nie starcza funduszy.

Jest to idealna forma inwestycji dla osób nie chcących inwestować na giełdzie a oczekujących większych zysków niż na lokacie. Już wiadomo, że jest to bezpieczniejsza forma lokowania funduszy od akcji.

Jest to też efektywniejsza inwestycja niż przeznaczanie pieniędzy na lokatę w banku. Gdyż poziom oprocentowania obligacji jest wyższy niż to co oferują banki na lokatach. Dotyczy to każdego rodzaju obligacji, przy tych bardziej ryzykownych oprocentowanie jest jeszcze bardziej atrakcyjne.

Dodatkowo warto dodać, że przy zbyciu obligacji przed terminem jej zapadalności poza zainwestowanym kapitałem uzyskujemy odsetki natomiast w przypadku lokaty przedwczesne jej rozwiązanie powoduje utratę odsetek.

Rynek Catalyst daje duże możliwości lokowania środków. Liczba emitentów a także ich zróżnicowana oferta sprawia, że spektrum wyboru jest duże. Od bezpiecznych obligacji skarbowych do tych, które mogą przynieść duże zyski ale obarczone są ryzykiem. Przy inwestowaniu w obligacje warto pamiętać o złotej zasadzie inwestowania – dywersyfikacji inwestycji.

Catalyst oferuje poprawę płynności w handlu obligacjami a także możliwość spotkania się różnych grup inwestorów. Daje on większe możliwości w dowolnym zarządzaniu obligacjami np. wcześniejsze sprzedanie.

Rynek wtórny daje szanse na większe zyski poprzez wykorzystywanie różnic kursowych oraz zmian stopy procentowej. Nastawienie na rozwój tego rynku powoduje, że staje się on coraz bardziej atrakcyjny, elastyczny i sprawny.

Carstens - likwidacja szkód majątkowych

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *