Wiedza o Catalyst

Wiedza o CatalystPrzed rozpoczęciem inwestycji na rynku obligacji warto zapoznać się z instrumentami w które zamierzamy inwestować. Odpowiednia wiedza, co to jest obligacja i jej rodzaje z pewnością nam się przyda przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Takie poszerzenie naszego spektrum informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć jak funkcjonuje system Catalyst. Dodatkowa wiedza, która może nam się przydać to obliczanie stóp.

Stopa zwrotu  w terminie do wykupu porównuje sumę dochodu do wartości nominalnej z ceną zakupu obligacji. Natomiast bieżąca stopa zwrotu jest ilorazem nominalnej stopy oprocentowania obligacji i ceny jej zakupu. Wiedza o wielkości tych stóp da nam możliwość lepszej oceny co do jakości wybranych obligacji.

Przy podejmowaniu decyzji co do wyboru odpowiedniego biura maklerskiego warto dokładnie przejrzeć ich oferty. Trzeba zwrócić uwagę na koszty czyli prowizję maklerską. Są one niższe niż    w przypadku obrotu akcyjnego ale znacząco zróżnicowane w poszczególnych domach maklerskich.

Przy sprzedaży obligacji trzeba pamiętać, że nie sprzedajemy jedynie wartości nominalnej papieru wartościowego ale także odsetki, które dostanie przez okres posiadania obligacji. Jeśli tego nie uwzględnimy to możemy nie odpowiednio określić cenę posiadanego przez nas papieru wartościowego.

www.wodnbp.edu.pl