Ryzyko inwestowania

Lip 23, 2013 by

Ryzyko inwestowania

Pomimo, że obligacje uważa się za bezpieczną formę lokowania kapitału możemy spotkać się z różnym rodzajem ryzyk. Najbardziej znanym zagrożeniem dla inwestorów jest widmo niewypłacalności emitenta. Pomimo wszelkich form zabezpieczenia czasami nie da się uniknąć bankructwa firmy i braku środków do wypłaty roszczeń.

Innym niebezpieczeństwem związanym z rynkiem obligacji jest ryzyko stopy procentowej. Dotyczy to obligacji, których ceny oraz oprocentowanie oparte są o zmienną stopę procentową.

Takie powiązanie powoduje zależność od przyszłych stóp procentowych. Ryzyko dotyczy nie pewności co do wielkości dochodu w przyszłości jak i niekorzystnych zmian cenowych.

Ryzyko przedterminowego wykupu obligacji jest to tak naprawdę forma utraconych możliwości. Kiedy emitent decyduje się na odkup obligacji to zakupuje je po kwocie nominalnej.

Nie uwzględniane są w tym przypadku odsetki na które liczył inwestor. Nie jest to tak naprawdę realna strata, ale tylko strata możliwości uzyskiwania kapitału z tytułu posiadania obligacji do okresu jej zapadalności.

Inflacja jest ryzykiem dla wszystkich inwestorów, również tych na rynku obligacji. Wzrost cen jest szczególnie dotkliwy dla obligacji ze stałą stopą procentową. W takim przypadku spadają ich ceny   i inwestor traci. Zabezpieczeniem przed groźbą inflacji jest inwestowanie w te dłużne papiery ze zmienną stopą procentową.

www.kancelaria-sosnowski.pl

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *