Rynek Catalyst

Rynek CatalystJest to rynek obligacji działający w Polsce od końca września 2009 roku. Został on powołany przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i BondSpot.

Na tym rynku prowadzone są cztery platformy obrotu po dwie na każdą platformę transakcyjną (GPW i BondSpot). W przypadku giełdy jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, natomiast na platformie bond musi ona mieć wartość minimum 100 tysięcy złotych.

Utworzenie takiego rynku przez GPW daje możliwość jednostką samorządu terytorialnego oraz firmom na pozyskanie dodatkowych funduszy na potrzeby inwestycyjne.

Udział w rynku jest dla uczestników korzystny pod względem wzrostu wiarygodności a także marketingowym służącym do promowania swojej oferty. Odpowiednie informacyjne i regulacyjne działanie na rynku ułatwia pozyskiwanie kapitału przy emisji obligacji.

Jako rynek obligacji wszystkie jej platformy przeznaczone są dla obrotu skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych. Taki schemat rynku Catalyst pozwala na dostosowanie emisji pod względem wielkości i charakterystyki do preferencji inwestorów.

Na rynku mogą działać jedynie podmioty, które posiadają status uczestnika Catalyst. Mogą to być firmy inwestycyjne polskie i zagraniczne, instytucje kredytowe oraz inne podmioty spełniający wszystkie wymogi uczestnictwa w rynku. Mogą oni dokonywać transakcji wszystkimi instrumentami dostępnymi do obrotu na własny rachunek lub klienta.