Ratingi

Kwi 26, 2013 by

Ratingi
www.liniawz.pl

Kiedy podejmujemy decyzje inwestycyjne zwracamy szczególną uwagę na poziom ryzyka. Pomimo, że rynek obligacji jest bezpieczniejszą formą lokowania kapitału od giełdy i tak warto dokonać odpowiedniej oceny ryzyka.

Pomocne w tej kwestii są ratingi publikowane przez znane agencje: Moody’s, Fitch, Standard & Poors. Odpowiednio wysoka ocena podnosi wiarygodność i prestiż danych obligacji jak i samego emitenta.

Jeśli nie chcemy sami przeprowadzać analizy finansowej danego przedsiębiorstwa zaufajmy ratingom. Agencje przed oceną danej firmy dokonują bardzo szczegółowej analizy, w której poza sytuacją finansową oceniają szansę rozwoju i wszelkie czynniki, które mogą wpłynąć na przedsiębiorstwo.

Można stwierdzić, że im wyższy rating tym bardziej bezpieczne obligacje. Jednak powołując się na zasadę rynków kapitałowych warto pamiętać, że oznacza to również im mniejsze ryzyko, tym mniejszy zysk.

Przy ocenie stosuje się system literowy, a obligacje najwyższej jakości dostają rating AAA. Wraz ze spadkiem jakości papierów dłużnych ograniczana jest liczba liter(AAA; AA; A; BBB itd.).

Kiedy dochodzi już do spadku oceny z A do B warto zastanowić się nad inwestycją w takie obligacje. Gdyż spłata kapitału i wypłacanie odsetek nie są ani zagwarantowane ani zabezpieczone. Oficjalna strona Catalyst zamieszcza ratingi dotyczące zarówno emitentów jak i instrumentów.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *