Podstawowe pojęcia

Sie 11, 2013 by

Podstawowe pojęcia

Przy podejmowaniu decyzji o inwestycje w obligacje warto poza wiedzą dotyczącą całego rynku     i jego instrumentów zapoznać się z podstawowymi pojęciami. Znajomość podstawowych zwrotów pozwoli nam uniknąć nie zrozumienia tematu.

Przy obligacjach możemy spotkać się zwłaszcza z: wartością nominalną, oprocentowaniem nominalnym, terminem wykupu, rentownością, terminem odsetkowym, kursem i ceną rozliczeniową.

Wartość nominalna jest to cena obligacji po której emitent zobowiązuje się do jej wykupienia w określonym czasie. Natomiast oprocentowanie nominalne to wysokość odsetek jaki emitent zobowiązuje się do wypłacania obligatariuszowi.

Jest to procent od wartości nominalnej obligacji wypłacany zazwyczaj raz do roku. W przypadku obligacji o wartości 100 zł i oprocentowaniu na poziomie 5% odsetki wyniosą 5 zł.

Termin wykupu jest to z góry określona data, po której emitent zobowiązuje się  do odkupu obligacji od obligatariusza. W przypadku pewnego rodzaju obligacji istnieje możliwość wcześniejszego wykupu na żądanie zarówno emitenta jak i obligatariusza. Natomiast terminy odsetkowe to tak naprawdę okres za który wypłacane są odsetki.

Kurs obligacji to procentowa wartość nominalnej wartości obligacji bez uwzględnienia odsetek. Cena rozliczeniowa dotyczy ceny jaką nabywca musi zapłacić w transakcji. Zawiera ona poza wartością nominalną odsetki naliczone za dany okres.

www.karwacki.org

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *