Obligacja

Paź 28, 2013 by

Obligacja

Jest to dłużny papier wartościowy emitowany przez emitenta, w którym stwierdza on, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty wraz z odsetkami. Jak widać można powiedzieć, że obligacje to po prostu forma oprocentowanej pożyczki.

Tym co odróżnia obligacje od akcji są uprawnienia, które nadaje posiadanie danego papieru wartościowego. Akcje dają nam prawo do współwłasności, dywidendy czy uczestnictwa w walnych zgromadzeniach firmy.

W przypadku obligacji nie następuje takie nadanie przywilejów. Emisja obligacji jest skutecznym sposobem na zdobycie kapitału przez firmę. Inwestorzy w zamian za te papiery wartościowe przekazują spółce potrzebne jej pieniądze.

Główny podział obligacji to ten ze względu na typ emitenta. Wyróżnia się obligacje skarbowe, które wypuszcza Skarb Państwa. W ten sposób państwo pożycza od nabywcy obligacji kapitał i zobowiązuje się go oddać w określonym czasie wraz z odsetkami.

Pozyskane środki przeznaczane są na finansowanie budżetu państwa i spłatę długów. Ten rodzaj obligacji uważa się za najbardziej bezpieczną formę lokowania kapitału na rynku. Wynika to z tego, że gwarantem wypłacalności tych papierów wartościowych jest państwo.

Wśród obligacji skarbowych wyróżnia się dwa rodzaje: oszczędnościowe i rynkowe. Te pierwsze przeznaczone są dla osób fizycznych podczas gdy te drugie oferowane są zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych.

Komunalne zwane także municypalnymi emitowane są przez samorządy terytorialne. Okres ich zapadalności zależy od emitenta ale waha się on od trzech do dziesięciu lat. W Polsce publiczny rynek regulowany organizowany jest przez BondSpot natomiast wtórny obrót odbywa się na Catalyst.

Kolejnym podział obligacji odbywa się na podstawie czasu ode emisji do momentu spłacenia długu. W tym przypadku mamy krótkoterminowe(do 1 roku), średnioterminowe(od 1 do 5 lat) oraz długoterminowe(powyżej 5 lat).

Istnieje jeszcze jeden specyficzny rodzaj obligacji nazywany wieczystym. W tym przypadku nigdy nie dochodzi do odkupienia obligacji a ich posiadacz uzyskuje dochód z renty wieczystej, czyli nieskończonych odsetek.

Bardzo ważnym podziałem ze względu na ryzyko inwestowania jest podział ze względu na sposób oprocentowania. Stałe oprocentowanie jest szczególnie niebezpieczne gdy na rynku dochodzi do inflacji.

Wzrost cen w gospodarce wpływa negatywnie na cenę naszej obligacji. Zmienne oprocentowanie pozwala uniknąć tego rodzaju ryzyka. Dodatkowo można spotkać: indeksowane i zero kuponowe( bez odsetkowe).

Ostatni podział dotyczy praw związanych z posiadaniem obligacji. Ze względu na te różnice bycie obligatariuszem może znacznie różnic się między sobą. Jedne dłużne papiery wartościowe dają pierwszeństwo swoim obligatariuszom zakupu akcji po określonej cenie. Inne dają możliwość zamiany na akcje. Pozostałe dotyczą praw wykupu: na żądanie emitenta i na żądanie obligatariusza.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *