BondSpot

www.zilola.pl

BondSpotJest to instytucja powołana przez banki polskie, która obecnie należy do GPW SA. BondSpot dysponuje licencją na prowadzenie alternatywnego rynku. Obecnie odpowiada ona za organizację rynku pieniężnego i prowadzenie notowań spółek zbyt małych by znaleźć się na GPW.

BondSpot

BondSpot zarządza rynkiem Treasury BondSpot Poland, Regulowanym Rynkiem Pozagiełdowym, Alternatywnym Systemem Obrotu. Ten pierwszy jest hurtowym rynkiem obligacji oraz bonów skarbowych.

Są to papiery wartościowe o minimalnej wartości 5 milionów złotych. Na RRP obrót dotyczy obligacji komunalnych, korporacyjnych i skarbowych. Te instrumenty dłużne stanowią segment hurtowy rynku Catalyst. Natomiast ASO jest jedną z platform Catalyst.

www.basztarzemien.pl